Makiko Hirabayashi Trio Montmartre 2012 - torbenfoto