Gianluigi Trovesi, Gianni Coscia Montmartre 2012 - torbenfoto