#2 Makiko Hirabayashi Trio Montmartre 2012 - torbenfoto